Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

Koruma ve sosyal takip programı

Koruma ve sosyal takip programı

İlgili özel vakaların (aile istismarı – erken evlilik – çocuk işçiliği ve diğer ilgili konular …..) alınması ve takip edilmesinin yanı sıra, İnsanların refahını etkileyen sorunların önlenmesi ile ilgilidir.‏Sosyal koruma, insanların risklere maruz kalmasını azaltan ve işsizlik, dışlanma, hastalık, engellilik ve yaşlılık gibi ekonomik ve sosyal riskleri yönetme yeteneklerini artıran işgücü piyasalarının verimliliğini artırarak yoksulluğu ve kırılganlığı azaltmayı amaçlayan politika ve programlardan oluşmaktadır.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions