Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

‏İnternet üzerinden psikolojik destek

‏İnternet üzerinden psikolojik destek

‏ Toplumu ilgilendiren ruh sağlığı alanında eğitim ve rehberlik seminerlerine ek olarak bu alandaki uzmanlar tarafından bireysel psikolojik istişareler almak Psikolojik destek, bireyleri ve bireylerin yaşadığı sosyal çevreyi etkileyen sürekli bir destek ve bakım serisidir. Komşuluk ilişkilerinden öğretmenlere sürekli çalışanlara ve günlük ilişkilere sağlık çalışanlarına ve toplum üyelerine iletişim, anlayış, koşulsuz sevgi, hoşgörü ve kabulü birleştiren ve uzman psikolojik hizmetlerin sağladığı bakım ve

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions