Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

Türk iş hukukuna göre insan kaynaklarının temelleri

Türk iş hukukuna göre insan kaynaklarının temelleri

Bu ders, insan kaynakları yönetiminin temel kavramlarını ve tüm iş kanallarından (çevrimiçi reklamcılık, insan kaynakları şirketleri ile çalışma, vb.) Yetkin çalışanları bulmak ve bir anlayış kazanmak için etkili bir şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmenizi amaçlamaktadır. İK sistemleri hakkında bilgi edinmenin yanı sıra, sadakat oluşturma ve çalışanları elde tutma, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını anlama yöntemlerinde daha iyi.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions