Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

Dövüş sanatları eğitimi kursları

Dövüş sanatları eğitimi kursları

Dövüş sanatları eğitimi kursları, dövüş sanatları ve kendini savunma konusunda sertifikalı bir eğitmen (Wushu. Judo. Kickboks) tarafından örgütün elektronik platformlarında ve kursiyerlerde SSG web sitesinde doğrulanan elektronik sertifikalar ile verilecektir.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions