Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

Türkiye’de İşgücü Piyasasını girişimciliğin temelleri.

Türkiye’de İşgücü Piyasasını girişimciliğin temelleri.

Türkiye’de girişimciliği tanıtmayı, iş kültürü ve yapılarını öğrenmeyi amaçlayan bir eğitim kursudur.‏Gençlerin ekonomisinin güçlendirilmesi ve kalkınma ile ilgili endişelerinin giderilmesi için bir önceliktir., çünkü gençlik kalkınma için ana insan kaynağıdır Ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunacak şekilde olumlu ekonomik ve sosyal değişimin en önemli aktörlerinden birini temsil ediyorlar.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions