Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

E-öğrenmeye giriş

E-öğrenmeye giriş

Kurs amaçları: E-öğrenmenin, e-öğrenme yönetim sistemlerinin ve eğitim içeriğinin temellerini tanımak Eğitim tasarımı hakkında tanımak Google dokümanları eğitimde kullanımı hakkında tanımak Etkileşimli sunumlar tasarlama hakkında tanımak Sanal sınıfları yönetme hakkında tanımak Dijital işbirlikli öğrenme araçları hakkında tanımak Muazzam kayıt sahip olan açık eğitim platformlarını hakkında tanımak E-öğrenmeye yardımcı olan uygulamalar hakkında tanımak E-öğrenme alanındaki küresel girişimler ve sertifikalar hakkında tanımak

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions