Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

Girişimci projeler için ekonomik fizibilite çalışmaları

Girişimci projeler için ekonomik fizibilite çalışmaları

Bu program, esas olarak katılımcılara girişimci projeler için ekonomik fizibilite çalışmaları hazırlamak için gerekli temel becerileri kazandırmayı ardından sonuçlarını analiz etmek ve uygun yatırım kararını vermek için çalışmayı amaçlamaktadır.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions