Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

Kişisel finansal yönetimin bilinçlendirmenin temelleri

Kişisel finansal yönetimin bilinçlendirmenin temelleri

Bireyleri güçlendirmek için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Topluma, sağlam finansal kararlar almak için gerekli araçları sağlayarak Corona virüsünün yayılması ışığında ekonomik krizin üstesinden gelmeye yardımcı olan araçları öğrenerek toplumu kültür ve finansal farkındalık ile güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions