Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

Microsoft Excel – İleri seviye.

Microsoft Excel – İleri seviye.

Kurs, Koşullu ve mantıksal işlevleri tanımlamayı, gelişmiş koşullu koordinasyonu, kopyaları kaldırmayı ve araştırma ve referans işlevlerine ek olarak makaleyi veya çalışma kitabını birden çok senaryo ile korumayı verilerin ve Pivot tabloların geçerliliğini doğrulamayı amaçlar.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions