Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

Pazarlama becerileri.

Pazarlama becerileri.

Bu kurs pazarlama kavramını, kavramlarını, pazarlamanın yaşamdaki önemini, müşteri hizmetlerini, üretim ve pazarlama kavramını, pazarlama karması arasındaki farkı, tanıtım karmasını ve pazarlama yönetiminin rollerini tanımayı amaçlamaktadır.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions