Please Wait
SSG-Logo-white-backgrounds2
  • English
  • العربية
  • Turkish

İnternet üzerinden serbest çalışma

İnternet üzerinden serbest çalışma

Bu kurs, katılımcı bir öğrenme yöntemini dayattığından, çevrimiçi çalışmak isteyenler çevrimiçi kariyer yollarını başlatmak için gerekli bilgi ve becerilerle nitelendirmeyi amaçlamaktadır.

Not registered yet?

Login to our services requires simple registration, you can register via the following link

TOGETHER WE CAN

Stay home

Copyright © SSG2020
Privacy | Terms | Conditions